Uitvoeringsprogramma Vorming Nationale Politie

Minister Opstelten wil de huidige 26 politiekorpsen in een zo kort mogelijk tijdsbestek omvormen tot één nationale politie. Voortvarendheid is nodig om de gevolgen voor het dagelijks werk van de politie te beperken en tegelijkertijd de prestaties en de slagkracht van de politie te verbeteren. Eind dit jaar moeten de voorbereidingen voor de nationale politie zijn afgerond. Als de nieuwe Politiewet wordt aangenomen door de Staten-Generaal, kan op 1 januari 2012 onmiddellijk worden gestart met de nationale politie. Tot dat moment worden geen onomkeerbare stappen gezet. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Vorming Nationale Politie dat minister Opstelten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.