Meer feiten en cijfers over (verkeers)overtredingen online bij CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) publiceert jaarlijks voortaan meer feiten en cijfers over het aantal verwerkte (verkeers)overtredingen online. Er wordt al langer periodiek bericht over de opgelegde verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Gezien de interesse van de media en Wob-verzoeken bekijken het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM) steeds of meer data direct toegankelijk gemaakt kan worden. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de handhaving.

In 2016 heeft het CJIB in totaal 9.721.442 (verkeers)overtredingen en misdrijven verwerkt waarvoor een standaard boete is vastgesteld. Dit wordt de instroom van de feitgecodeerde zaken genoemd. Dit zijn zaken waarin het OM vaste boete-tarieven hanteert. Het merendeel van de in 2016 verwerkte zaken zijn verkeersovertredingen op grond van de Wahv. Maar het gaat ook om boetes voor het verkeerd aanbieden van huisvuil, vissen zonder visvergunning of het veroorzaken van geluidsoverlast. Opsporingsinstanties zoals de politie, leveren deze feitgecodeerde zaken aan bij het CJIB. Hierdoor kunnen deze zaken snel en geautomatiseerd worden verwerkt.

Van alle feitgecodeerde zaken ging het in 2016 om 9.437.717 verkeersboetes. Hierover is 17 januari 2017 al bericht in het jaaroverzicht verkeer 2016 van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, het CJIB en het OM. Verder bestond in 2016 de feitgecodeerde instroom uit 283.725 zaken die als OM-afdoening zijn afgedaan of waarvoor strafbeschikkingen door de politie, en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) werden uitgevaardigd.

De instroom van de feitgecodeerde zaken is te vinden onder de rubriek 'Feiten en Cijfers' op de website van het CJIB.