Kennis van politieagenten verder verbeterd

De kennis van agenten in de basispolitiezorg, ook wel het ‘blauw op straat’ genoemd, is de laatste jaren verbeterd. De Inspectie Justitie en Veiligheid is in haar rapport positief over de kennis van agenten over basisbevoegdheden, eerstehulpverlening en het besturen van een voertuig bij noodhulpsituaties.

Ruim 20.000 agenten zijn dagelijks actief op straat, in de wijk of in het verkeer. Voor hun werk is het belangrijk om de kennis over basisbevoegdheden op orde te hebben. Een deel van de agenten wordt ook ingezet bij noodhulpsituaties, wat vraagt om actuele kennis over het verlenen van eerste hulp en het besturen van een voertuig. In 2014 concludeerde de Inspectie dat het kennisniveau bij agenten beter kon en ook vaker moest worden bijgehouden.

De politie heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de verbetering van het kennisniveau van politieagenten. Door onder meer de invoering van het Kwaliteitssysteem voor Vakbekwaamheid, de verplichte profcheck basisbevoegdheden, de Eerste Hulp door Politie-training en de rijvaardigheidstraining. Uit de kennistest basisbevoegdheden die de Inspectie afnam onder 527 politieambtenaren blijkt dat 85 procent van de agenten een voldoende of hoger scoort ten opzichte van 47 procent in 2014. De Inspectie noemt dit een goed resultaat.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid:

“De politie heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het kenniveau van agenten te verbeteren en op peil te houden. De waardering van de Inspectie is een groot compliment aan al die agenten op straat die dag en nacht klaarstaan om mensen hulp te bieden. Samen met de politie blijf ik mij inzetten om ons ervan te verzekeren dat het kennisniveau ook in de komende jaren op peil blijft en waar nodig wordt aangescherpt”.