Wat doet het meldnummer 144 Red een dier met mijn melding?

Een medewerker van de centrale van het meldnummer 144 registreert uw melding. En hij geeft uw melding door aan de juiste organisatie. Dit kan de dierenpolitie, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn. Dit hangt af van uw melding.

Samenwerking bij hulpverlening aan dieren

Het meldpunt 144 is ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de nationale politie. Het meldpunt werkt samen met diverse organisaties om uw melding goed af te handelen. Bijvoorbeeld bij:

 • Vermoedelijke strafbare feiten

  De dierenpolitie behandelt meldingen waarbij vermoedelijk sprake is van een strafbaar feit. Bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige verwaarlozing of slechte huisvesting. De agenten behandelen meldingen over gezelschapsdieren, zoals honden en katten. En ook landbouwhuisdieren die als hobbydieren worden gehouden. Bijvoorbeeld kippen en schapen. De dierenpolitie kan de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) inschakelen voor onderzoek. 
 • Vermeende verwaarlozing van dieren

  Meldingen over verwaarlozing waarbij geen sprake is van een strafbaar feit, gaan naar de Dierenbescherming. Bijvoorbeeld als een eigenaar persoonlijke problemen heeft en daarom niet goed voor een dier zorgt. Een preventiemedewerker van de Dierenbescherming bekijkt of het dierenwelzijn daadwerkelijk in gevaar is. En hoe dit verbeterd kan worden.
 • Noodsituaties waarbij iedere seconde telt

  Via 112 wordt de politie ingeschakeld bij noodsituaties als elke seconde telt. Bijvoorbeeld om een losgebroken paard te vangen.
 • Snelle hulp aan een moeilijk bereikbaar dier

  Via 112 wordt de brandweer ingeschakeld bij meldingen waar snelle hulp aan een moeilijk bereikbaar dier nodig is. Bijvoorbeeld een paard dat in de sloot is beland.
 • Meldingen over bedrijfsmatig gehouden landbouwdieren

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) behandelt meldingen over bedrijfsmatig gehouden landbouwdieren, zoals schapen en kippen. De NVWA houdt in de gaten of wetten en regels worden nageleefd. Zo kijkt de NVWA naar welzijn, huisvesting en vervoer van landbouwhuisdieren.
 • Dierenambulances

  Dierenambulances in Nederland zijn geen onderdeel van de overheid. Het zijn meestal particuliere organisaties. De inzet ervan is daarom niet landelijk en wettelijk geregeld. Of een dierenambulance kan uitrukken, is bijvoorbeeld afhankelijk van beschikbare mensen en geld. Daarom kan het voorkomen dat een dierenambulance in uw regio bijvoorbeeld 's nachts niet rijdt.