Rechtspositie politieke ambtsdragers

Voor ieder politiek ambt gelden bepaalde rechtspositieregelingen. Deze regelingen staan in circulaires en brochures. Op deze pagina staan linken naar de geldende circulaires en brochures voor politieke ambtsdragers die werken bij Nederlandse overheden.

Uitleg rechtspositie in circulaires

Wilt u weten hoe de rechtspositie van politieke ambtsdragers is geregeld? Lees dan de circulaires en documenten. Er zijn :

Helpdesk voor vragen over rechtspositie

Voor politieke ambtsdragers en professionals heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een helpdesk ingericht. Vragen over de rechtspositie kunt u per mail sturen naar postbus.helpdeskpa@minbzk.nl.