Toekomst van de postmarkt

Bedrijven mogen in Nederland concurreren op de markt voor postbezorging. Er wordt steeds minder post verstuurd. De Rijksoverheid denkt daarom na over de toekomst van de postmarkt, samen met bedrijven, organisaties en belangengroepen.

Vrije postmarkt in Nederland

Iedereen kan een bedrijf beginnen dat post bezorgt. In de Postwet 2009 staan regels voor postbedrijven. Zo moet een postbedrijf zich registreren bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Toekomst van de postmarkt

Mensen versturen steeds minder post. Het gebruik van andere middelen als mobiele telefonie, WhatsApp en e-mail neemt toe.  De Rijksoverheid wil dat iedereen betaalbaar post kan versturen en ontvangen. Daarom is onderzoek gedaan naar de bezorging van post in de toekomst.

Wijziging Postwet

Postbezorging moet betaalbaar en betrouwbaar blijven. Dit staat op het spel door de krimpende markt. Het kabinet wil daarom de Postwet aanpassen. Hierdoor krijgen postbedrijven ruimte om in te spelen op de veranderende behoeften van gebruikers en op technologische ontwikkelingen.

In 2018 zijn er onderzoeken uitgevoerd over de toekomst van de postmarkt. Ook is er een Postdialoog geweest. Bedrijven, overheden en belangengroepen konden daarbij voorstellen doen. De resultaten van deze onderzoeken over de toekomst van de postmarkt zijn op 15 juni 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze Kamerbrief staat ook een wetgevingsagenda.

Lees meer in de Kamerbrief over de toekomst van de postmarkt.