Een patiënt met een rollator loopt met een verpleegkundige op de gang in een ziekenhuis.