Binnenlands bestuur: belangrijkste plannen voor 2020

Versterking democratie

Het kabinet wil in 2020 een jongerenparlement opzetten. En daarmee meer jongeren bij de politiek betrekken. Daarnaast komt er een Wet op de Politieke Partijen (WPP) die nieuwe regels (bijvoorbeeld voor digitale campagnevoering) en bestaande regels voor politieke partijen zal bundelen. Door modernisering van het kiesstelsel wil het kabinet bevorderen dat meer Nederlanders zich gehoord en vertegenwoordigd voelen. Met deze en andere maatregelen wil het kabinet de democratie meer toekomstbestendig maken.

De subsidie aan bezoekerscentrum ProDemos in Den Haag gaat vanaf 2020 geleidelijk omhoog. Zo kunnen alle kinderen hier tijdens hun schooltijd heen. En al jong leren over de werking van het parlement en het belang van de democratie.

Het kabinet ondersteunt gemeenten om inwoners actief bij lokale besluiten te betrekken. Bijvoorbeeld door raadsleden via het programma Democratie in Actie trainingen te geven. Ook kunnen gemeentelijke bestuurders via het programma kennis en goede voorbeelden met elkaar delen. Een ander onderdeel van het programma is een advies van experts over versterking van de lokale democratie. Gemeenten krijgen dit advies nadat inwoners en bestuurders de vragenlijst van de Quick Scan Lokale Democratie ingevuld hebben. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt deze Quick Scan in 2020 verder uit.

Het zou handig zijn als mensen hun eigen inkomensgegevens van de Belastingdienst kunnen doorsturen. Bijvoorbeeld naar de bank bij een hypotheekaanvraag. Maar dat moet dan wel makkelijk en veilig zijn.

Betere digitale dienstverlening door de overheid

Het kabinet wil dat de digitale dienstverlening van de overheid voor zoveel mogelijk mensen te gebruiken is. En dat de diensten van de overheid goed aansluiten op wat mensen nodig hebben. Bijvoorbeeld:

Mensen moeten hun eigen persoonsgegevens makkelijker digitaal kunnen delen met andere organisaties buiten de overheid. Bijvoorbeeld inkomensgegevens die de Belastingdienst heeft naar een bank doorsturen voor een hypotheek. Het programma Regie op Gegevens krijgt in 2020 € 2,5 miljoen voor de ontwikkeling van goede spelregels hiervoor. Bijvoorbeeld om te zorgen dat het delen makkelijk is en de privacy beschermd is.

Voor mensen die niet digitaal willen of kunnen communiceren met de overheid komen er bijvoorbeeld de volgende oplossingen:

  • In 2020 trekt het kabinet € 8,4 miljoen uit om het makkelijker te maken iemand anders te machtigen. Dat betekent dat die persoon toestemming krijgt om de overheidszaken van een ander te regelen.
  • Er komen volgend jaar nog meer Informatiepunten Digitale Overheid bij. Mensen kunnen daar terecht met vragen over bijvoorbeeld zorg, huurtoeslag, DigiD of het betalen van verkeersboetes. In 2020 is hiervoor € 2,5 miljoen beschikbaar. In 2019 werden er al 15 van zulke adviespunten geopend. Ook via de Alliantie Digitaal Samenleven werken overheden en bedrijven samen om Nederland digitaal vaardiger te maken.

Staatssecretaris Raymond Knops: “Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben.”

IT-beheer en informatiebeveiliging Rijksoverheid

Er gaat in 2020 € 2,8 miljoen extra naar ICT-beheer bij de Rijksoverheid. Het kabinet wil hiermee een betere informatiebeveiliging bereiken. En het Rijks-ICT-dashboard verbeteren. Dat is een website waarop informatie over alle grote ICT-projecten van het Rijk te vinden is.

Verbeteren levensstandaard in Caribisch Nederland

Inwoners van Caribisch Nederland krijgen vanaf 2020 in verhouding evenveel huurtoeslag als aanvragers in Nederland. Daarvoor stelt het kabinet vanaf 2020 geld beschikbaar. Door de maatregel gaan de woonlasten van de inwoners omlaag en hun koopkracht omhoog. Het kabinet wil zo werken aan een realistische levensstandaard voor inwoners van Caribisch Nederland.

Bestuursakkoorden Saba en Bonaire

In 2020 werken de departementen van de Rijksoverheid en het lokale bestuur van Saba en Bonaire verder aan hun afspraken. Die staan het Bestuursakkoord Bonaire 2018-2022 en het bestuursakkoord Saba (Saba Package 2019-2022).

Op Bonaire gaat het bijvoorbeeld om afspraken over goed bestuur en beheer van financiën, armoedebestrijding, sociale woningbouw, wegen en kinderopvang.

Mogelijk ook interessant voor u: