Defensie: belangrijkste plannen voor 2020

Repareren en moderniseren

In 2020 gaat Defensie door met het herstellen en moderniseren van de krijgsmacht:

  • personeel, onder andere het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord;
  • materieel, onder andere aanschaf van extra F-35’s;
  • geoefendheid van de krijgsmacht.

“We zetten stappen vooruit. Om onze krijgsmacht verder te versterken en moderniseren, investeren we in onze mensen en schaffen we nieuwe spullen aan. Maar we moeten ook nog steeds veel achterstallig onderhoud wegwerken. Dat is hard nodig. We repareren en moderniseren tegelijkertijd.” - minister Ank Bijleveld-Schouten (Defensie)

Investeren in Defensiepersoneel

Defensie heeft al een aantal jaar een structureel tekort aan medewerkers. Door de uitbreiding van het aantal functies heeft Defensie inmiddels ruim 8.000 vacatures. Daarom blijft Defensie zich in 2020 inzetten om meer personeel te werven. Als het nodig is werkt Defensie hiervoor samen met andere organisaties of bedrijven.

In 2020 gaat het Defensiepersoneel meer merken van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord. Zo gaan onder andere de vaartoelage en oefentoelage met 20% omhoog. Ook zaken als pensioen, loopbaanontwikkeling en een betere balans tussen werk en privé gaan er vanaf 2020 op vooruit.

Bekijk hoe Defensie zich inzet voor de cyberveiligheid in Nederland

Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor u? Thema Cyberveiligheid

(Beeldtitel: Cyberveiligheid. Commodore Elanor Boekholt-O'Sullivan:)

RUSTIGE MUZIEK

COMMODORE BOEKHOLT: Het Defensie Cyber Commando heeft de verantwoordelijkheid om Nederland digitaal te beschermen en aan te vallen op het moment dat wij aangevallen worden of dat er een dreiging is dat we aangevallen gáán worden.
Dus wat wij doen, is: wij maken digitale wapens en die worden pas uit de wapenkamer gehaald op het moment dat de politiek besluit dat we ingezet worden.
En cyber is belangrijk om Nederland te verdedigen en te beschermen wat ons dierbaar is.
En ik maak altijd de vergelijking met hoe wij in Nederland met water bezig zijn.
Daar hebben we in Nederland dijken en duinen en allerlei maatregelen voor 'in place'.
Nou, dus die digitale dijken en duinen die wij in het digitale landschap moeten creëren, die zie je niet maar die kosten wel heel veel geld, omdat je een hoop mensen nodig hebt om dat voortdurend in de gaten te houden en ook alle zwakheden weer moet corrigeren op het moment dat die er zijn.
Daarom is het belangrijk voor Nederland om Nederland veilig te houden.
Als het goed is, merken de Nederlanders van ons werk niks en zijn wij onzichtbaar, net als dat digitale domein.
En beschermen wij vangen we het af voordat het zichtbaar wordt voor de Nederlanders.

(Beeldtekst: In 2020 geeft het kabinet E 10,6 miljard uit aan Defensie. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Financiën. Beeldtekst: Overheidsfinanciën. Van ons allemaal, voor ons allemaal.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN SNEL WEG

Investeren in materieel

Ook in 2020 werkt Defensie door aan herstel en modernisering van de Nederlandse krijgsmacht. Bijvoorbeeld:

  • Er komt nieuw materieel waaronder nieuwe helmen, kleding en gevechtsuitrusting.
  • Er worden 9 extra F-35’s besteld.
  • 1 LC-fregat (LCF) gaat weer varen na groot onderhoud. Het LCF beschikt nu over de nieuwste radars en sensors (instandhoudingsprogramma). In totaal gaat het om 4 LCF’s in dit programma.
  • Versterking van de nationale veiligheid en digitale slagkracht door uitbreiding van de capaciteit van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en het Defensie Cyber Commando.

Oefenen voor inzetbaarheid

De krijgsmachteenheden oefenen het hele jaar door. Zo staan zij altijd klaar wanneer de regering een beroep op ze doet. In 2020 organiseert Nederland onder andere de internationale tactische landoefening Zebra Sword. De nadruk ligt er in 2020 vooral op om in NAVO- en EU Battle Group-verband te oefenen.