Internationale betrekkingen: belangrijkste plannen voor 2021

Een sterk Europa

Een eensgezind optreden van de Europese Unie begint bij een sterk en effectief Gemeenschappelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid. Ook in 2021 maakt Nederland zich hier hard voor. Dit gebeurt onder meer door buitenlandpolitieke onderwerpen regelmatiger op hoog niveau te bespreken, bijvoorbeeld in de Europese Raad.

Het kabinet vindt dat het geld dat Europa heeft vrijgemaakt voor economisch herstel van de coronacrisis, moet bijdragen aan een meer concurrerende en duurzame Europese economie. Nederland zet daarom in op meer digitalisering en de European Green Deal. Dit is essentieel om de Europese economie weerbaarder en veerkrachtiger te maken.

De schade door Brexit wil het kabinet in 2021 zo veel mogelijk beperken. Ook als er met de Britten afspraken worden gemaakt, verandert er veel voor iedereen: overheden, instellingen, bedrijven en burgers. Het kabinet blijft zich inspannen om alle Nederlanders zo goed mogelijk van informatie te voorzien zodat zij zich goed kunnen voorbereiden. Ook neemt Nederland stappen om het transport van mensen en goederen zo soepel mogelijk te laten verlopen: na 1 januari 2021 zorgen bijvoorbeeld verkeerscirculatieplannen en extra parkeerplaatsen voor minder vertragingen bij ferries.

Versterking internationale veiligheid

Ook komend jaar zet het kabinet zich in om Nederland samen met internationale partners veilig te houden. Dit doet Nederland binnen de NAVO en in toenemende mate met de EU. Nederland maakt zich hard voor vervolging en berechting van buitenlandse strijders in de regio waar zij actief zijn. Ook stelt Nederland risico’s van nieuwe wapensystemen internationaal aan de orde.

Samen met de Benelux-partners zet het kabinet in op betere uitvoering van het Open Skies-verdrag. Dit is essentieel voor de Europese veiligheid; dankzij Open Skies kunnen deelnemende landen vanuit de lucht controleren of wapenverdragen worden nageleefd.

Nederlanders wereldwijd

In 2021 wordt de dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland verder uitgebreid, zodat zij veilig over de grens kunnen reizen, wonen, werken en studeren. Bijvoorbeeld met het Loket Buitenland, dat Nederlanders in het buitenland vanaf eind 2021 circa 60 rijksoverheidsdiensten via één kanaal aanbiedt.

De lessen uit de coronapandemie worden gebruikt om de voorbereiding op mogelijke crises te verbeteren. Speciale aandacht gaat naar de reisadviezen en voorlichtingscampagnes. Zodat Nederlanders goed geïnformeerd op reis gaan, en zich tegelijkertijd bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid.

Duurzame ontwikkeling en wereldwijde gezondheidszorg

In veel landen dreigen de resultaten van duurzame economische ontwikkeling te verdampen door de coronacrisis. Dit kan een bedreiging zijn voor de internationale stabiliteit. Bij de Climate Adaptation Summit in januari 2021 zet Nederland daarom in op een eerlijk, inclusief en groen herstel om uit de crisis te komen.

De coronacrisis laat ook zien hoe belangrijk het is om te blijven investeren in landen met een kwetsbare gezondheidszorg. Nederland steunt daarom sleutelorganisaties als UNHCR, WFP, UNICEF en het internationale Rode Kruis. Speciale aandacht geeft het kabinet aan mentale en psychische gezondheidszorg voor mensen in crisisgebieden. Het gaat met name om regio’s in West-Afrika/de Sahel, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Komend jaar zet Nederland zich onverminderd in om jongeren in kwetsbare landen meer perspectief te geven. Bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs en werk. In 2021 blijft Nederland verschillende programma’s financieel ondersteunen, zoals Nexus Skills and Jobs, Generation Unlimited, het Prospects-partnerschap en het Orange Knowledge programma.

Met verruimde regelingen als het Dutch Good Growth Fund (DGGF) krijgen ondernemers hulp bij het zakendoen in ontwikkelingslanden.

Verder herstel van handelspositie

Nederland geeft komend jaar prioriteit aan duurzaam herstel van de handelspositie. Ondernemers die internationaal actief zijn, krijgen steun uit een pakket aan maatregelen.

De digitale dienstverlening aan ondernemers door ambassades, consulaten en NBSO’s wereldwijd wordt in 2021 uitgebreid. Er komen meer digitale handelsmissies. Er zijn kickstart-vouchers voor coaching en extra geld voor studies naar kansrijke markten. Ook start RVO in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken met de International Business Academy: een reeks digitale sessies en events om ondernemers wegwijs te maken in internationale markten.

Lees het interview met Joost van Engen, die met Healthy Entrepreneurs betaalbare medicijnen bezorgt in ontwikkelingslanden.