Internationale ontwikkelingen: belangrijkste plannen voor 2020

Rechtvaardige wereld

In 2020 zet het kabinet zich in voor een EU-mensenrechtenregime. Dit regime maakt het mogelijk om schenders van mensenrechten de toegang tot Europese landen te ontzeggen. En om beslag te leggen op hun bezittingen in Europa. Een stabiele en veilige wereld is alleen mogelijk als vrijheid, rechtvaardigheid en mensenrechten overal zijn gewaarborgd. Overtreders van deze grondrechten mogen daar niet mee weg komen.

Nederland blijft zich inzetten voor gerechtigheid voor de nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met de MH17. In maart 2020 start in Nederland het strafproces tegen 4 MH17 verdachten. Ook blijft het kabinet zich in 2020 inzetten voor de berechting van IS-strijders, zodat zij hun straf niet ontlopen.

Nederland heeft zich verder kandidaat gesteld voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties voor de periode 2020-2022. Daarnaast is Nederland in 2020 gastland van de jaarlijkse Unesco-conferentie over persvrijheid.

Kinderarbeid bestrijden

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, het recht om te spelen en om echt kind te zijn. Daarom zet het kabinet zich ook in 2020 in om kinderarbeid tegen te gaan. Zo organiseert het kabinet op 27 en 28 januari 2020 een internationaal evenement over kinderarbeid. Met als doel oplossingen te formuleren om kinderarbeid sneller uit te bannen. En om meer bedrijven te betrekken bij de bestrijding van deze misstand in fabrieken en op plantages.

‘Kinderen zijn de toekomst. Dus is het logisch dat we proberen ze ook daadwerkelijk kansen op een beter leven te bieden. Allereerst voor henzelf. Maar ook voor de samenleving waartoe ze behoren.’ – Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

Psychosociale hulp in 2020

Het kabinet geeft in 2020 extra aandacht voor geestelijke gezondheid en psychosociale steun bij het verlenen van noodhulp in crisisgebieden. En vooral voor kwetsbare groepen als vrouwen en meisjes.

Daarom krijgen hulpverleners in het buitenland in 2020 ondersteuning om – onder meer – de geestelijke en psychosociale noden van mensen te herkennen en ervoor te zorgen dat zij de aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben.

"Als we een land echt met wederopbouw willen helpen, moeten we niet alleen gebombardeerde bruggen repareren. We moeten mensen ook helpen om geestelijk weer gezond te worden." – Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

EXPO 2020 in Dubai

Tijdens de wereldtentoonstelling EXPO 2020 in Dubai is Nederland aanwezig. De Nederlandse focus ligt op slimme en innovatieve oplossingen op het gebied van water, voedsel en energie.

Hulp voor Nederlanders in het buitenland

Stapsgewijs wordt in 2020 het Loket Buitenland opgezet. Nederlanders in het buitenland kunnen hier 24 uur per dag en 7 dagen in de week online terecht voor een nieuw rijbewijs of paspoort, kinderbijslag of studiefinanciering. Het doel is om eind 2020 30 verschillende overheidsdiensten via dit loket aan te bieden.

Mogelijk ook interessant voor u: