Plannen voor het klimaat

Klimaatverandering aanpakken

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag 2021 aan om € 6,8 miljard extra uit te geven aan klimaatmaatregelen. De invoering van de Klimaatwet (in 2019) en de uitvoering van het Klimaatakkoord (sinds 2016) zijn de basis voor de aanpak van klimaatverandering. Eén van de eerste klimaatdoelen is bijvoorbeeld om in 2030 49% minder CO2-uitstoot te hebben ten opzichte van 1990. Om dat te halen is nog  extra inspanning nodig. Ook om de komende jaren het Urgendavonnis uit te kunnen voeren. 

De € 6,8 miljard gaan naar:

  • subsidies om mensen te helpen bij verduurzaming;
  • duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot verlagen;
  • de energie-infrastructuur van de toekomst;
  • maatregelen voor minder CO2 in de industrie;
  • de uitvoering van bestaande afspraken uit het Klimaatakkoord.

Subsidies voor verduurzaming

Het kabinet wil Nederlanders die duurzame keuzes maken tegemoet te komen in de kosten. Daarom komt er € 600 miljoen extra subsidie voor:

In het bijzonder ook voor betaalbare modellen op de particuliere en tweedehands markt.

Ook komt er meer geld bij bestaande subsidieregelingen voor verduurzaming van woningen. Nederlanders kunnen bijvoorbeeld een tegemoetkoming van € 1000 tot € 2100 krijgen voor de aanschaf van een hybride warmtepomp. En via een Nationaal Isolatieprogramma wil het kabinet 20% van de huur- en koopwoningen in Nederland beter isoleren. Als eerste zijn de slechtst geïsoleerde woningen aan de beurt.

Het kabinet wil dat mensen vaker nieuwe, duurzame energiebronnen gebruiken. En mensen met subsidies helpen bij verduurzaming.

Duurzame energie en andere technologieën voor minder CO2-uitstoot

Het kabinet verhoogt het budget van de SDE++ met € 3 miljard in 2022. Dat is de subsidieregeling voor duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot in Nederland verlagen. Ook krijgen mkb-ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken meer belastingvoordelen. Ook reserveert het kabinet geld voor de ontwikkeling van Warmtelinq. Dat is een warmtenet van de Rotterdamse haven naar Leiden en Den Haag. Het net kan 120.000 woningen in die regio verwarmen.

Uitstoot broeikasgassen in de industrie

Het kabinet neemt ook maatregelen om de CO2-uitstoot in de industrie versneld te verlagen. Er komen maatregelen om:

  • de uitstoot van lachgas, een schadelijk broeikasgas, in de industrie te verlagen;
  • ook grote industriële (ETS-)bedrijven te verplichten  om energiebesparende maatregelen te nemen zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen;
  • gemeenten en omgevingsdiensten te helpen bij de handhaving van de energiebesparingsplicht.

Investeringen in infrastructuur voor energie

Het kabinet wil € 1,3 miljard investeren om ervoor te zorgen mensen vaker nieuwe energiebronnen- en dragers gebruiken. Onderdeel hiervan is een investering van € 750 miljoen om delen van het bestaande gasnet om te bouwen tot een zogenaamde ‘Waterstof Backbone’. Dat wordt een landelijk transportnet voor waterstof tussenverschillend industriële clusters in Nederland. Zo kan de industrie op meerdere plekken tegelijk verduurzamen.

Extra geld voor bestaande klimaatafspraken

Het kabinet maakt ook geld vrij om de uitvoering van de afspraken uit het klimaatakkoord op tempo te houden. Het gaat om € 73 miljoen. Dat geld gaat naar de uitvoeringskosten van decentrale overheden, zoals waterschappen en provincies. Ook is er € 150 miljoen voor een onderzoek naar windenergiegebieden op de Noordzee.