Onderwijs: belangrijkste plannen voor 2020

Lerarensalarissen

Sinds 2018 zijn de salarissen in het primair onderwijs permanent hoger. Net als in 2018 en 2019 is hiervoor in 2020 € 270 miljoen beschikbaar.

Verlaging werkdruk primair onderwijs

Voor scholen in het primair onderwijs is er in 2020 € 333 miljoen beschikbaar om de werkdruk te verlagen. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze de werkdruk aanpakken. Bijvoorbeeld door meer personeel aan te nemen of kleinere klassen te vormen.

Bekijk de video over de inzet van zij-instromers in het onderwijs

Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor u? Thema: Lerarentekort

(Beeldtitel: Lerarentekort. Annelies Buurmeijer:)

RUSTIGE MUZIEK

ANNELIES BUURMEIJER (Directeur, basisschool Mobiel): We hadden vorig jaar een vacature voor een groep 8-leerkracht en daar hebben we welgeteld één reactie op gekregen van iemand die twee dagen kan werken.
Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat kinderen hier op school zo goed mogelijk onderwijs krijgen en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
HERLINDE VAN HOUTEN (Zij-instromer, basischool Mobiel): Er is natuurlijk een heel groot lerarentekort en om dat eigenlijk op zo'n korte termijn op te lossen is het zij-instroomtraject ideaal.
Het zij-instroomtraject is een traject van twee jaar en dan sta je eigenlijk al direct voor de klas en daarnaast volg je dan in twee jaar de studie tot leerkracht.
Zij-instromers zijn heel belangrijk voor Nederland.
Ten eerste om het lerarentekort aan te vullen en ten tweede is het ook heel mooi als mensen vanuit een ander vakgebied de school inkomen.
Zij brengen weer andere ervaringen mee en ja, dat is echt wel een verrijking voor school.
Het liefst heb je zeker in de eerste periode een extra leerkracht ernaast.
Dat vergt wel wat extra investering van een school.

(Beeldtekst: In 2020 geeft het kabinet € 39,1 miljard uit aan Onderwijs, cultuur en wetenschap. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Financiën. Beeldtekst: Overheidsfinanciën. Van ons allemaal, voor ons allemaal.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Halvering collegegeld in 2020

Net als in 2019 betalen studenten in 2020 voor hun eerste collegejaar 50% van het collegegeld. Voor studenten aan een lerarenopleiding gaat het om de eerste 2 jaar. Dit geldt voorlopig voor alle studenten die in de toekomst voor het eerst gaan studeren. Het kabinet stelt hier in 2020 € 165 miljoen voor beschikbaar, oplopend naar € 175 miljoen structureel.

“Als je gaat studeren is collegegeld zo’n beetje de eerste rekening die je krijgt. Het maakt dan echt uit of daar ruim € 2.000 op staat, of € 1.000.” - Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Verbetering van onderwijskwaliteit

In 2020 is er extra geld (€ 120 miljoen, € 100 miljoen structureel) beschikbaar voor de verbetering van het technisch vmbo. Met dit geld kunnen scholen bijvoorbeeld lesmateriaal kopen of extra personeel aannemen voor technische keuzevakken.

Ook zet het kabinet zich in 2020 in om de onderwijsachterstanden te voorkomen bij peuters. Voor gemeenten is er daarom € 170 miljoen beschikbaar om te investeren in meer uren voor vroeg- en voorschoolse educatie. Verder krijgen scholen vanaf 2020 structureel € 15 miljoen extra om achterstanden van kinderen in het onderwijs tegen te gaan (onderwijsachterstandenbeleid). Daarnaast is er structureel € 15 miljoen extra beschikbaar voor meer ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen.

'Ik wil dat ieder kind in Nederland, ongeacht in welke omgeving het opgroeit, de kans krijgt om zijn gaven en talenten tot bloei te laten komen.” - Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media)

Stimuleren wetenschappelijk onderzoek

Ook in 2020 blijft het kabinet zich inzetten voor wetenschappelijk onderzoek. Met onder andere als doel Nederlandse onderzoekers in de wereldtop te behouden. Hierbij richt het kabinet zich onder andere op:

Verbinding met de samenleving

Alle Nederlanders moeten baat hebben bij het werk van wetenschappers. Daarom zet het kabinet onder ander in op de Nationale wetenschapsagenda voor vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek. Vanaf 2020 loopt het budget hiervoor op tot € 130 miljoen per jaar.

Opleiden en vasthouden van talent

Nederland zet zich onder meer in om meer vrouwen in de bètawetenschappen op te leiden. Net als onderzoekers met een migratieachtergrond. Daarom stelt het kabinet € 5 miljoen per jaar beschikbaar voor de vergroting van deze diversiteit.

Wereldwijde Nederlandse impact

Om mee te doen in de wereldwijde top, stelt Nederland prioriteiten en reserveert hiervoor geld. Zoals € 20 miljoen per jaar voor een nieuwe digitale onderzoeksinfrastructuur: een supercomputer en infrastructuur voor open science. Maar ook voor onderzoeksfaciliteiten van wereldformaat: Square Kilometer Array (€ 30 miljoen) en de Pathfinder Einstein Telescoop (€ 1 miljoen).