Onderwijs en cultuur: belangrijkste plannen voor 2021

Steun voor culturele sector in coronacrisis

De coronacrisis is nog niet voorbij. Culturele instellingen hebben het moeilijk. Veel voorstellingen zijn afgelast en er mag nog niet veel publiek komen. Veel makers zitten zonder werk. Tegelijkertijd lopen de kosten van veel bedrijven en zelfstandigen door.

De steun van de afgelopen maanden loopt daarom door in 2021. Het kabinet trekt bovenop de algemene steunmaatregelen € 482 miljoen extra uit voor de culturele sector. De culturele en creatieve sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen uit het noodfonds. Dat betekent dat er naar verwachting in 2021 ruim € 700 miljoen beschikbaar is voor cultuur.

Hiermee steunt het kabinet de werkgelegenheid in de culturele sector. En kunnen culturele instellingen verder investeren in creatieve en innovatieve ideeën. Zodat er ook na de coronacrisis een sterke culturele en creatieve sector staat. Dat maakt Nederland ook tot een aantrekkelijk gebied voor bedrijven om er zich te vestigen.

Steun onderwijs in coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het hele onderwijs. Kinderopvang, scholen en onderwijsinstellingen hebben lessen op afstand georganiseerd en noodopvang aangeboden. Sommige leerlingen en studenten lopen door de coronacrisis achterstand op.

Daarnaast stijgt de jeugdwerkloosheid snel. Voortijdig schoolverlaters hebben een bovengemiddelde kans om de komende tijd werkloos te worden. Jongeren die al eerder voortijdig schoolverlater zijn geworden, maar wel werken, lopen een bovengemiddelde kans om werkloos te worden.

Het kabinet ondersteunt in 2021 de onderwijssector met € 195 miljoen. Dat bedrag gaat onder meer naar:

  • studenten in het mbo en hoger onderwijs die bijna afstuderen. Zij krijgen een bijdrage van de overheid. Dit is een bedrag met een hoogte van maximaal 3 maanden les-, cursus-, of collegegeld;
  • stages en leerwerkbanen voor praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, vmbo-leerwerktrajecten en mbo;
  • ondersteuning van Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC)-regio’s en mbo-instellingen met begeleiding van werkloze jongeren naar school of werk; en
  • scholen in het primair onderwijs. Zij krijgen langer een bijdrage van de overheid in de kosten voor nieuwe leerlingen. Nu is dat nog 2 jaar, vanaf 2021 komen daar 3 maanden bij.

Meer leerlingen dan verwacht: dekking extra kosten

Scholen en universiteiten krijgen vanaf 2021 meer geld, omdat er meer leerlingen en studenten zijn dan in de laatste referentieraming staat. Hiervoor maakt het kabinet in 2021 € 234 miljoen vrij. Na 2021 trekt het kabinet hier elk jaar een hoger bedrag voor uit, tot maximaal € 449 miljoen.