Veiligheid: belangrijkste plannen voor 2021

Aanpak overlastgevende asielzoekers

Asielzoekers uit veilige landen worden in 2021 apart en meer versoberd opgevangen. Deze asielzoekers komen relatief vaak voor in de groep asielzoekers die zorgt voor overlast. Een aparte en sobere opvang past bij de korte tijd die zij vaak in Nederland verblijven, omdat zij weinig kans maken op een verblijfsvergunning.

Ook wordt in 2021 de landelijke Top-X aanpak voor de meest hardnekkige overlastgevers op basis van de eerste ervaringen verder ontwikkeld. Een van de maatregelen die kan worden opgelegd aan personen op deze lijst is een overplaatsing naar de Handhaving en Toezichtslocatie (HTL), waar een streng regime geldt. Deze maatregelen passen in de aanpak van overlastgevende asielzoekers.

Digitalisering rechtspraak en nieuwe conflictoplossing

De drempel om uw recht te halen wordt verlaagd. Er komt bijvoorbeeld een beter aanbod van online dienstverlening. Zo krijgen burgers op een eenvoudige manier toegang tot begrijpelijke juridische informatie. Voor wie uiteindelijk een advocaat nodig heeft, blijft dat mogelijk.

Sociaal advocaten krijgen net als in 2020 ook in 2021 een tijdelijke toelage om de omslag naar het vernieuwde stelsel van rechtsbijstand mogelijk te maken.

Het kabinet zorgt daarnaast voor oplossingen die rechtzoekenden écht verder helpen. Zo komt het oplossen van conflicten letterlijk dichterbij huis door wijk- en buurtrechters, onder meer ondersteund door een nieuwe experimentenwet. Het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgt er in 2021 € 45 miljoen bij om verder te bouwen aan digitalisering binnen de strafrechtketen.

Als gevolg van de coronacrisis konden veel rechtszaken niet doorgaan. Hierdoor is een flinke achterstand ontstaan. Het kabinet heeft voor 2021 € 40 miljoen beschikbaar gesteld om de achterstanden die door de coronacrisis zijn ontstaan, weg te werken. Eind 2021 moeten ze zijn weggewerkt in de strafrechtketen.

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Het kabinet maakt in 2021 € 141 miljoen extra vrij ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit: drugshandel, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties. Daarna wordt dat elk jaar € 150 miljoen. Dit geld gaat primair naar:

  • het Multidisciplinair Interventie Team (MIT);
  • bewaking;
  • beveiliging;
  • getuigenbescherming;
  • regionale versterking;
  • voorkomen van ondermijnende criminaliteit.

Voorkomen van ondermijnende criminaliteit gebeurt in 2021 en 2022 onder meer door financiering van projecten in gemeenten waar kwetsbare jongeren het risico lopen af te glijden in het criminele circuit.