Verkeer en vervoer: belangrijkste plannen voor 2020

Onderhoud wegen, bruggen, sluizen en spoor

Het kabinet zet ook in 2020 fors in op vervanging en renovatie van wegen, spoor, bruggen en sluizen.

Wegen

Het kabinet investeert in 2020 bijna € 3 miljard in wegen. Zo gaan in 2020 de werkzaamheden aan de verbreding van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere door. En is de verbreding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen (Gaasperdammerweg) klaar. In het oosten van Nederland gaat in 2020 een groot stuk van de verbrede A1 Apeldoorn-Azelo open.

Hiermee zet het kabinet belangrijke stappen om de groei van het autoverkeer en de zwaardere belasting van het goederentransport op de weg op te vangen.

Vaarwegen

In 2020 investeert het kabinet met € 100 miljoen extra in groot onderhoud van de vaarwegen. Dit om de doorstroming van schepen te verbeteren. Zo is er € 14,5 miljoen beschikbaar voor onderhoud aan de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. En gaat er € 10 miljoen naar het Maas Waal kanaal. De sluis Weurt krijgt een onderhoudsbeurt om technische storingen aan de sluis te voorkomen. Daarnaast is er € 10 miljoen beschikbaar voor uitgesteld onderhoud aan de veerinrichtingen aan de Waddenzee.

Bekijk de video over de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor jou? Thema Vaarwegen

(Beeldtitel: Infrastructuur: vaarwegen. Harm Lenten:)

RUSTIGE MUZIEK

HARM LENTEN: Wij zijn hier onderweg op het Sneekermeer op dit moment op de vaarweg Lemmer-Delfzijl of eigenlijk gaan we vanaf Delfzijl naar Lemmer op dit moment.
Wij vervoeren de hoeveelheid zout die in 105 vrachtwagens past.
Dat betekent dat wij in één klap de uitstoot van 105 vrachtwagens kunnen besparen, per reis.
Dit schip is momenteel de maximale afmeting van dit kanaal.
Als het kanaal ruimer is, heb je minder weerstand en minder brandstofverbruik en dat is weer goed voor het milieu.
Het mooiste voor mij wordt straks de diepgangsverruiming zodat ik meer zout kan transporteren.
Daarnaast zijn er de verhoogde brugdoorvaarten, en bredere ook.
Dat is aan de ene kant veiliger maar aan de andere kant kunnen onze containercollega's meer containers vervoeren.
RYAN LIEVAART: Rijkswaterstaat is de beheerder van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en we zien dat de laatste jaren het aantal grote schepen toeneemt en daar gaan we nu de vaarweg op aanpassen.
We gaan de bruggen die niet voldoen aan de richtlijnen die passen bij zo'n vaarweg, gaan we op hoogte brengen en we gaan ook de vaarweg verdiepen.
HARM: Bij Rijkswaterstaat wordt er eindelijk weer wat werk van gemaakt.
Meer containers, minder schepen, minder op de weg.

(Beeldtekst: In 2020 geeft het kabinet E 8,9 miljard uit aan Infrastructuur. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Financiën. Beeldtekst: Overheidsfinanciën. Van ons allemaal, voor ons allemaal.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN

Meer mensen op de fiets

Het kabinet wil dat meer mensen op de fiets naar hun werk gaan. Om dit aantrekkelijker te maken, kunnen forenzen vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van de leasefietsregeling. Zo kunnen mensen makkelijk en goedkoop een dure fiets leasen, ook naast een leaseauto.

Bekijk de video over de doorfietsroute tussen Assen en Groningen

Comfortabel op de fiets van Assen naar Groningen

HENK-JAN TEN BRINK: We leggen een fietsroute tussen Assen en Groningen aan om de mensen te stimuleren om uit de auto te stappen of over te stappen vanaf het openbaar vervoer zoals hier bij het station in Assen, en de fiets te nemen naar hun bestemming.
Dat kan zijn hun werk, dat kan zijn hun school.
De reden daarvoor is onder andere dat het autoverkeer maar ook het openvaar vervoer steeds meer toeneemt en dat leidt tot problemen, waardoor men niet zo snel van A naar B kan.
Door goeie infrastructuur aan te leggen, en goeie voorzieningen voor fietsen fietsenstallingen en dergelijke, wordt het makkelijker voor de mensen om naar school of hun werk te komen, of recreatief of sportief te fietsen.

(Een fietspad langs water.)

We staan hier bij P+R Haren, oftewel de 'hub Haren' waar men over kan stappen vanaf de auto op de bus richting Groningen of andere richtingen en men kan hier ook een OV-fiets halen uit een van de fietskluizen en dan de rit vervolgen via de fietssnelweg naar de stad.

(Het Nederlandse wapenschild met daaronder de tekst: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.)

RUSTIGE MUZIEK

Elektrisch auto rijden in 2020

Het kabinet stimuleert vanaf 2020 de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s. Daarvoor stelt het kabinet van 2020 tot 2024 € 100 miljoen beschikbaar. Met stimuleringsregelingen voor elektrische personen-, bestel- en vrachtauto’s, schonere brandstoffen en het instellen van zero-emissiezones in middelgrote steden werkt Nederland aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Het kabinet werkt deze regelingen dit najaar verder uit. Denk bijvoorbeeld aan een aanschafsubsidie of laadtegoed voor je auto.

Daarnaast kunnen automobilisten vanaf 2020 hun elektrische auto koppelen aan slimme laadpalen. De komende jaren worden in totaal 1,8 miljoen laadpunten in Nederland geplaatst, waaronder slimme laadpunten. Deze laadpunten verbeteren de capaciteit van het stroomnetwerk.

"Elektrisch rijden wordt het nieuwe normaal. Ik wil daarom niet alleen meer laadpalen, maar ook slimmere. Deze laadpalen zijn de toekomst. Ze ontlasten het stroomnet, benutten groene stroom beter en maken het laden van je auto nog voordeliger. Het laden van je elektrische auto moet net zo makkelijk worden als het laden van je mobiele telefoon.” - Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat)

Investeren in spoor van de toekomst

Om het spoor klaar te maken voor de toekomst, investeert het kabinet in 2020 € 2,6 miljard in aanpassingen op en rond het spoor. Daarnaast is het nodig om het spoor intensiever te gaan benutten om zo de groei aan reizigers en goederen aan te kunnen. Daarom investeert het kabinet onder andere in het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Door dit systeem kunnen treinen veilig dichter op elkaar rijden.

Om treinen vaker te laten rijden, moet het spoor worden aangepast. Dit start vanaf 2020. Nu al rijden er populaire ‘tienminutentreinen’ tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.