Werk en inkomen: belangrijkste plannen voor 2020

Kindgebonden budget middeninkomens omhoog

Ouders met een middeninkomen (ongeveer 321.000 ouderparen) krijgen in 2020 € 990 extra kindgebonden budget. Ook komen meer ouders (ongeveer 294.000 ouderparen) in aanmerking voor deze bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Zij ontvangen straks gemiddeld € 610 per jaar. Het kabinet trekt hier ongeveer € 500 miljoen voor uit.

Langer geboorteverlof voor partners

Vanaf 1 juli 2020 kan de partner van een moeder 5 weken geboorteverlof opnemen. De partner krijgt tijdens dit verlof 70% van het loon doorbetaald.

“Door het langere geboorteverlof kunnen moeders, hun partner en het kind met elkaar een goede en mooie start maken’’, zegt vader en minister Koolmees

Een langer geboorteverlof zorgt ervoor dat moeders, hun partner en het kind meer tijd samen hebben. Zo kan een goede band ontstaan tussen de ouders en het kind. Ook kunnen taken in en rond het huis vanaf het begin al eerlijker worden verdeeld.

Toekomstbestendig pensioen

Het pensioenakkoord maakt de opbouw van het pensioen persoonlijker en toekomstbestendig. Door het akkoord stijgt de AOW-leeftijd minder snel en komt in 2024 uit op 67 jaar. In 2020 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor duurzame inzetbaarheid. Hierdoor kunnen mensen tot aan hun pensioen blijven werken.

Mensen met schulden krijgen eerder hulp van gemeente

Mensen die in de schulden dreigen te raken, krijgen in 2020 eerder hulp van de gemeente. Zo gaan onder andere woningbouwverenigingen en energiebedrijven gemeenten sneller waarschuwen als zij zien dat hun klanten hun rekeningen niet betalen. Hierdoor kan de gemeente tijdens een hulpverleningstraject beter een passend plan van aanpak maken.

Zo probeert de overheid te voorkomen dat mensen in de schulden raken. En als ze in de schulden zitten hen er snel uit te helpen. Hiervoor wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Kleine schulden of betalingsachterstanden kunnen snel groter worden. Hierdoor kunnen mensen tot over hun oren in de problemen komen.

Lagere ww-premie bij vast contract

Werkgevers betalen in 2020 minder ww-premie voor mensen in vaste dienst en meer voor flexwerkers. De premie voor werknemers in vaste dienst bedraagt naar verwachting 2,94% en voor flexwerkers is dat 7,94%.

De werkgevers betalen een gemiddelde ww-premie over het aantal werknemers in vaste dienst en flexwerkers. Hebben ze veel mensen in vaste dienst, dan ligt de gemiddelde premie die ze betalen dichter bij de lage premie. Hebben ze veel flexwerkers, dan betalen ze een gemiddeld hogere premie. Voor alle werkgevers samen komt de gemiddeld betaalde premie op 4,16% uit.

Dit is 1 van de maatregelen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt om mensen in vaste dienst te nemen.