Plannen voor wonen

Woningbouw

Voor de bouw van extra woningen maakt het kabinet de komende 10 jaar jaarlijks € 100 miljoen euro vrij. Veel mensen vinden lastig een betaalbare woonruimte. Daarom zijn er tot 2030 zo’n 900.000 woningen nodig. Met de € 1 miljard wil het kabinet de snelle bouw van woningen stimuleren.

Daarnaast komt er een subsidieregeling voor woonruimte voor speciale doelgroepen. Er is al een subsidieregeling om woningen te bouwen voor kwetsbare mensen, zoals dak- en thuisloze mensen, statushouders en studenten. Deze regeling wordt verlengd tot 2025. Er is ieder jaar € 10 miljoen beschikbaar.

"Arbeidsmigranten zijn essentieel voor de economie in deze regio. Zij verdienen een menswaardige huisvesting. Daarom bouwden wij supersnel modulaire flex-appartementen met de subsidie voor kwetsbare doelgroepen.” - wethouder in Terneuzen

Subsidie voor verhuurders in de gereguleerde sector

Voor sociale huurwoningen zijn in 2021 de huurverhogingen bevroren. Grote verhuurders, zoals woningbouwcorporaties, krijgen een tegemoetkoming compensatie zodat zij hun nog steeds kunnen investeren in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Voor andere verhuurders komt er een regeling voor onderhoud en verduurzaming van woningen.

Via een subsidieregeling kunnen verhuurders ondersteuning aanvragen om hun woningen zo duurzaam mogelijk te verbouwen. De regeling geldt voor 4 jaar, tot 2025. Er is in totaal € 160 miljoen beschikbaar. Het kabinet wil deze subsidie uiterlijk 1 januari 2022 laten ingaan.

Verduurzaming van woningen en gebouwen

Het kabinet wil dat gebouweigenaren verduurzaming kunnen betalen. Bijvoorbeeld mensen met een koophuis, verhuurders en de eigenaren van openbare gebouwen, zoals scholen. Veel mensen plaatsen zelf of samen met hun buren bijvoorbeeld al warmtepompen of zonnepanelen. Maar vaak is de drempel nog te hoog, omdat verduurzaming veel geld kost. Het kabinet wil aan deze groep eigenaars van 2022 tot en met 2024 deze subsidies beschikbaar stellen: