Wonen en leefomgeving: belangrijkste plannen voor 2021

Investeringen voor betaalbare woningbouw

In 2021 wil het kabinet opnieuw investeren in de woningmarkt. Zodat starters en huurders meer kans op een betaalbare woning krijgen. Daarom haalt het kabinet € 100 miljoen aan investeringen naar voren. En investeert het nog € 50 miljoen extra. Dit levert 15.000 tot 25.000 woningen op. Ook wil het kabinet dat er snel een beslissing komt over 14 andere grote woningbouwlocaties.

In 2021 gaat eenmalig de overdrachtsbelasting voor starters omlaag. Zodat zij meer geld overhouden om aan de woning te besteden. Huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur kunnen in 2021 huurverlaging aanvragen. Dat kon eerder ook al, maar was niet verplicht voor woningcorporaties. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel waarmee dat wel verplicht wordt.

De bouwplannen kunnen alleen doorgaan als er oplossingen komen voor het stikstofprobleem. Het kabinet stelt daarom tot 2030 jaarlijks € 100 miljoen beschikbaar voor het wegnemen van belemmeringen door stikstof. Zodat ook de woningbouw door kan gaan.

Het kabinet gaat in 2021 verder op zoek naar grond die geschikt is om woningen op te bouwen (actief grondbeleid). Nu doen projectontwikkelaars of gemeenten dat. Het Rijk wil hiervoor een Rijksontwikkelbedrijf opzetten.

Groningen

In 2021 komen er nog meer afspraken bij die snel voor veilige woningen in Groningen moeten zorgen. De eerste afspraken tussen het Rijk en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) daarover staan al in het Bouwakkoord. Huizen die beschadigd zijn door de aardbevingen moeten gemaakt worden. Huiseigenaren mogen zelf bepalen wat er aan hun huis moet gebeuren. Zij moeten daar ook niet te lang meer op wachten. Voor huurders komen er vanaf 1 oktober ook vergoedingen om tijdelijk ergens anders te gaan wonen. Het Rijk en de NCG hebben dat afgesproken met woningcorporaties. In 2021 komen er nog meer oplossingen voor grote verschillen tussen mensen met dezelfde problemen. Zoals bij 337 gezinnen in Appingedam die eerst geen recht hadden op een nieuwbouwwoning, terwijl mensen in een andere wijk dat wel hadden.

Lees het interview met Marja Postema uit het Groningse Appingedam, die onder meer dankzij het ministerie van BZK een nieuwbouwwoning kreeg.