Uitvoeringstoetsen Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

De uitvoeringstoetsen bevatten een beschrijving van de gevolgen die de wet naar verwachting zal hebben voor de uitvoering door de Belastingdienst.