Animatie begrotingscyclus

Animatie begrotingscyclus

(Een animatie. Beeldtitel: Prinsjesdag. Begrotingscyclus.)

VOICE-OVER: Op Prinsjesdag begint een nieuw regeringsjaar.
Op deze derde dinsdag in september rijdt de koning in een koets naar de Ridderzaal in Den Haag.
Daar luisteren ministers, staatssecretarissen en leden van de Eerste en Tweede Kamer naar de Troonrede die hij voordraagt.
De Troonrede gaat in op de plannen van de regering voor het komende jaar.

(De Tweede Kamer.)

Na de Troonrede biedt de minister van Financiën het koffertje aan bij de Tweede Kamer.
Hierin zitten de Rijksbegroting en de Miljoenennota.
In de Rijksbegroting staan de verwachte inkomsten en geplande uitgaven met alle begrotingen van de ministeries.

(Verschillende documenten.)

De Miljoenennota is een toelichting op de plannen en de keuzes van de regering.
En het geeft informatie over de economische en financiële situatie van Nederland.

(Verschillende papieren.)

Vlak na Prinsjesdag reageert de Tweede Kamer op de plannen en begrotingen van de ministeries.

(Tekstballonnen geven reacties weer. Beeldtekst: Wat vinden jullie van de plannen? Goed, maar... Niet goed, want...)

Dit gebeurt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

(Een kalender.)

In oktober is het tijd voor de Algemene Financiële Beschouwingen.
De financiële specialisten van de Kamerfracties gaan met de minister en staatssecretaris van Financiën in debat over de Rijksbegroting.
Als een meerderheid van de Kamerleden heeft ingestemd met de plannen is het tijd om ze uit te voeren.
Op 1 januari begint het begrotingsjaar waarin de plannen worden uitgevoerd.
De Tweede Kamer controleert of de regering dat doet zoals ze heeft beloofd.

(Een loep gaat over de realisaties.)

Tijdens het begrotingsjaar zijn er nog andere belangrijke momenten.
Zo verschijnt uiterlijk 1 juni de Voorjaarsnota.
Daarin geeft het kabinet aan hoe het ervoor staat met de lopende begroting.

(Een grafiek.)

Ook verschijnt ieder jaar voor 1 december de Najaarsnota.
Die legt uit wat er na de Miljoenennota is gebeurd met de begroting en of er bijvoorbeeld financiële mee- of tegenvallers waren.

(Muntstapeltjes.)

De derde woensdag in mei is het Verantwoordingsdag.
Op deze dag biedt de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan.
Daarmee legt het kabinet verantwoording af over de financiën en het beleid van het afgelopen begrotingsjaar.

(Een pijl gaat langs de pictogrammen die chronologisch de onderdelen van het begrotingsjaar weergeven.)

Ga voor nog meer video's naar rijksoverheid.nl/lesmateriaal.

(Het Nederlandse wapenschild. Het beeld wordt oranje. Beeldtekst: Bekijk meer video's op rijksoverheid.nl/lesmateriaal. Dit is een uitgave van: Ministerie van Financiën. Productie: EDG Media. Concept en ontwerp: Florian TV Network.)