Animatie 'Uitgaven van het Rijk'

Animatie 'Uitgaven van het Rijk'

(Een animatie. Beeldtitel: Prinsjesdag. Uitgaven.)

VOICE-OVER: Als je je been breekt, ga je naar het ziekenhuis.
Daar maken ze een röntgenfoto, kijkt er een arts naar, en gaat je been in het gips.
Dit soort gezondheidszaken worden in Nederland grotendeels voor je betaald.
Net als het openbaar vervoer, onderwijs het onderhoud van het voetbalveld in de buurt en het basispensioen van je opa en oma.

(Muntstukken.)

Maar de overheid geeft ook geld uit aan de aanleg van wegen een veilig Nederland en aan het milieu.
Het meeste geld in ons land wordt uitgegeven aan sociale zekerheid arbeidsmarkt en aan zorg.
Dat zijn bijvoorbeeld uitkeringen die de overheid betaalt aan mensen die geen werk hebben, of dat je naar de dokter kunt als je ziek bent.

(Een paraplu met daarop de tekst: Ziektewet.)

Als je alles bij elkaar optelt, moet de overheid dus veel geld uitgeven.
Maar hoe wordt nou bepaald waaraan het geld precies wordt uitgegeven en hoeveel geld er beschikbaar is?
Dat beslissen de ministers die in het kabinet zitten, met elkaar.
De minister van Onderwijs maakt een berekening van wat het onderwijs gaat kosten.
En de minister die over het verkeer gaat, berekent hoeveel geld er nodig is om de wegen in Nederland aan te leggen en te onderhouden.
Ongeveer tachtig procent van de uitgaven staat elk jaar min of meer vast.
De overige twintig procent gebruiken de ministers voor nieuwe plannen.

(Vellen papier.)

Alle uitgaven die de overheid wil gaan doen, zijn terug te vinden in de Rijksbegroting.
Ook de geplande inkomsten van het komende jaar staan hierin vermeld.
Met deze bedragen kan de minister van Financiën het beschikbare geld gaan verdelen over de verschillende ministeries.

(Het regent muntstukken.)

Ga voor nog meer video's naar rijksoverheid.nl/lesmateriaal.

(Het Nederlandse wapenschild. Het beeld wordt oranje. Beeldtekst: Bekijk meer video's op rijksoverheid.nl/lesmateriaal. Dit is een uitgave van: Ministerie van Financiën. Productie: EDG Media. Concept en ontwerp: Florian TV Network.)