Belastingplan 2020

Video waarin staatssecretaris Snel (Financiën) een extra uitleg geeft bij de plannen in het Belastingplan 2020. Dit plan werd op Prinsjesdag 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Belastingplan 2020

(Beeldtitel: Wat staat er in het Belastingplan 2020?)

Prinsjesdag is niet alleen de dag van de Miljoenennota en van de Rijksbegroting het is ook de dag waarop we het pakket Belastingplan 2020 aan de Tweede Kamer mogen aanbieden.
Hierin staan de belastingmaatregelen voor de komende jaren.
Voor ons allemaal, voor ondernemers en voor ons klimaat.
Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen meer overhouden van wat er binnenkomt.
Werken of meer werken mag nog lonender worden.
En daarom gaat u volgend jaar al minder inkomstenbelasting betalen.
We gaan sneller over op het tweeschijvenstelsel.
Ook gaan de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra omhoog.
Bedrijven moeten eerlijker meebetalen aan onze voorzieningen.
En daarom verlagen we de vennootschapsbelasting minder en minder snel dan we eerder dachten.
We pakken belastingontwijking aan met een bronbelasting op rente en royalty's.
En voor het mkb komt er meer ruimte om werknemers, onbelast, te belonen.
We maken in het Belastingplan 2020 direct werk van het Klimaatakkoord.
Met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren.
En de belastingvoordelen voor bijvoorbeeld elektrisch autorijden blijven de komende jaren nog bestaan.
We gaan minder belasting heffen op schone energie, elektriciteit, maar meer op gas.
Maar het totaal aan belastingen op de energierekening gaat voor de meeste huishoudens omlaag.
Ik ben er trots op dat we nu vrijwel alle belastingafspraken uit het regeerakkoord hebben opgepakt.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Financiën. Beeldtekst: Ministerie van Financiën. Van ons allemaal. Voor ons allemaal.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT