Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor u? Thema Cyberveiligheid

Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor u? Thema Cyberveiligheid

(Beeldtitel: Cyberveiligheid. Commodore Elanor Boekholt-O'Sullivan:)

RUSTIGE MUZIEK

COMMODORE BOEKHOLT: Het Defensie Cyber Commando heeft de verantwoordelijkheid om Nederland digitaal te beschermen en aan te vallen op het moment dat wij aangevallen worden of dat er een dreiging is dat we aangevallen gáán worden.
Dus wat wij doen, is: wij maken digitale wapens en die worden pas uit de wapenkamer gehaald op het moment dat de politiek besluit dat we ingezet worden.
En cyber is belangrijk om Nederland te verdedigen en te beschermen wat ons dierbaar is.
En ik maak altijd de vergelijking met hoe wij in Nederland met water bezig zijn.
Daar hebben we in Nederland dijken en duinen en allerlei maatregelen voor 'in place'.
Nou, dus die digitale dijken en duinen die wij in het digitale landschap moeten creëren, die zie je niet maar die kosten wel heel veel geld, omdat je een hoop mensen nodig hebt om dat voortdurend in de gaten te houden en ook alle zwakheden weer moet corrigeren op het moment dat die er zijn.
Daarom is het belangrijk voor Nederland om Nederland veilig te houden.
Als het goed is, merken de Nederlanders van ons werk niks en zijn wij onzichtbaar, net als dat digitale domein.
En beschermen wij vangen we het af voordat het zichtbaar wordt voor de Nederlanders.

(Beeldtekst: In 2020 geeft het kabinet E 10,6 miljard uit aan Defensie. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Financiën. Beeldtekst: Overheidsfinanciën. Van ons allemaal, voor ons allemaal.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN SNEL WEG