Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor u? Thema: duurzame landbouw

Video waarin een ondernemer vertelt over een innovatieve, duurzame vorm van landbouw: vertical farming.

Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor u? Thema: duurzame landbouw

(Beeldtitel: Duurzame landbouw. Willem Bas:)

RUSTIGE MUZIEK

WILLEM BAS (Mede-eigenaar, B-four Agro): Kringlooplandbouw, dat is in onze ogen ook circulaire bedrijfsvoering, circulaire landbouw. Ja, een voorbeeld wat wij hieraan gedaan hebben, daar staan we nu in een kas waarin diverse bladgewassen worden geteeld op water en niet meer in de volle grond. Vertical farming houdt in, in ons geval, een stellage van twaalf meter hoog waar in tien verschillende lagen onze jonge plantjes opgekweekt worden. Dus in elke laag eigen verlichting, eigen watergiften. De grote voordelen zijn dat er geen gewasbeschermingsmiddelen meer op zitten dus helemaal chemievrij, maar ook zand bijvoorbeeld in de sla dat zal niet meer voorkomen omdat het in water groeit. Water wordt niet ingekocht omdat we al het regenwater gebruiken. Dus we gebruiken geen kostbaar drinkwater voor onze kwekerij. Al onze reststromen die gebruikt worden, die worden vergist op eigen terrein in een biogasinstallatie. Daar produceren wij zo'n twee miljoen kuub aardgas per jaar mee en een deel daarvan gebruiken we zelf voor de verwarming. Als je kijkt naar ruimte in de combinatie vertical farming met onze drie hectare kas ja, vervangen wij zo'n 140 hectare buitenteelt, dus grondteelt. Grond die niet meer bemest hoeft te worden die op een andere manier duurzaam ingezet kan worden.

(Beeldtekst: De komende jaren geeft het kabinet prioriteit aan de uitwerking van het Klimaatakkoord. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Financien. Beeldtekst: Overheidsfinanciën. Van ons allemaal, voor ons allemaal)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG