Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor jou? Thema Vaarwegen

Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor jou? Thema Vaarwegen

(Beeldtitel: Infrastructuur: vaarwegen. Harm Lenten:)

RUSTIGE MUZIEK

HARM LENTEN: Wij zijn hier onderweg op het Sneekermeer op dit moment op de vaarweg Lemmer-Delfzijl of eigenlijk gaan we vanaf Delfzijl naar Lemmer op dit moment.
Wij vervoeren de hoeveelheid zout die in 105 vrachtwagens past.
Dat betekent dat wij in één klap de uitstoot van 105 vrachtwagens kunnen besparen, per reis.
Dit schip is momenteel de maximale afmeting van dit kanaal.
Als het kanaal ruimer is, heb je minder weerstand en minder brandstofverbruik en dat is weer goed voor het milieu.
Het mooiste voor mij wordt straks de diepgangsverruiming zodat ik meer zout kan transporteren.
Daarnaast zijn er de verhoogde brugdoorvaarten, en bredere ook.
Dat is aan de ene kant veiliger maar aan de andere kant kunnen onze containercollega's meer containers vervoeren.
RYAN LIEVAART: Rijkswaterstaat is de beheerder van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en we zien dat de laatste jaren het aantal grote schepen toeneemt en daar gaan we nu de vaarweg op aanpassen.
We gaan de bruggen die niet voldoen aan de richtlijnen die passen bij zo'n vaarweg, gaan we op hoogte brengen en we gaan ook de vaarweg verdiepen.
HARM: Bij Rijkswaterstaat wordt er eindelijk weer wat werk van gemaakt.
Meer containers, minder schepen, minder op de weg.

(Beeldtekst: In 2020 geeft het kabinet E 8,9 miljard uit aan Infrastructuur. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Financiën. Beeldtekst: Overheidsfinanciën. Van ons allemaal, voor ons allemaal.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN