Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor u? Thema: Veiligheid

Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor u? Thema: Veiligheid

(Beeldtitel: Veiligheid. Charissa Lachminarainsingh: penitentiair inrichtingswerker, PI Krimpen aan den IJssel)

RUSTIGE MUZIEK

CHARISSA LACHMINARAINSINGH: Als penitentiair inrichtingswerker zijn we er niet alleen om een deurtje open en dicht te draaien.
We zijn er ook voor de mentorschappen. Daarbij begeleiden we de gedetineerden op de afdeling door te werken aan de problemen tijdens detentie en ook na de detentie te zorgen voor een goede re-integratie in onze samenleving.
Gedetineerden zijn hier niet alleen een nummertje maar wij zien ze als mensen en willen ze ook menselijk behandelen om te zorgen dat ze weer veilig terugkeren in onze samenleving.
THEO VAN DER PLAS: Je ziet steeds meer dat de wereld digitaliseert.
Als politie zijn we er ook voor de online-veiligheid en dat betekent dat we ook daders aanhouden die cybercriminaliteit plegen maar we waarschuwen ook mensen dat ze alert moeten zijn en zelf hun maatregelen moeten nemen.
Het kan niet zo zijn dat je straffeloos blijft als je digitale criminaliteit pleegt.
Samen met publieke en private partijen én de burger zorgen we dat Nederland ook digitaal veilig blijft. Dat is belangrijk.
SALADIN BEN CHERIFA: Nederland is een samenleving die 180 graden verschilt van waar de meeste van onze bewoners vandaan komen.
En dan gaan ze bijvoorbeeld af en toe bepaalde dingen laten zien of doen die eigenlijk in deze samenleving niet getolereerd kunnen worden.
En als COA-medewerker bereid je mensen voor om straks deel te nemen aan de maatschappij.
En dat, als ze straks naast een Nederlandse buurman gaan wonen dat ze weten ook bijvoorbeeld dat dit en dit gedrag mag en dit gedrag mag niet.
CHARISSA: Dus zo werken wij aan een veilig en rechtvaardig Nederland.

(Beeldtekst: In 2020 geeft het kabinet E 11,8 miljard uit aan Veiligheid. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Financiën. Beeldtekst: Overheidsfinanciën. Van ons allemaal, voor ons allemaal.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN SNEL WEG