Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor u? Zorg voor de toekomst

Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor u? Zorg voor de toekomst

VOICE-OVER: In Nederland... MAN: Kan iedereen rekenen op goede zorg.
VOICE-OVER: En ook op ondersteuning. We worden daardoor steeds ouder.
Over twintig jaar hebben we ruim 2,5 miljoen 75-plussers.
VOICE-OVER: Het aantal mensen boven de 100 verviervoudigt.
Meer mensen zijn chronisch ziek.
VOICE-OVER: Het aantal mensen met dementie...
Verdubbelt bijvoorbeeld binnen 20 jaar.
VOICE-OVER: Veel meer mensen zullen een beroep doen op de zorg.
Daar moeten we nu rekening mee houden.
VOICE-OVER: Dat doen we met extra geld voor ouderenzorg en jeugdzorg.
En voor mensen met een beperking.
En ook voor de cliënten die een beroep doen op de ggz...
VOICE-OVER: Willen we dat het beter wordt.
Met passende zorg die rekening houdt met de persoonlijke situatie.
VOICE-OVER: Met de juiste zorg op de juiste plek werken we samen aan de zorg die klaar is voor de toekomst.
Daar zijn investeringen voor nodig.
VOICE-OVER: Door het voorkomen van zorg.
Door een gezonde levensstijl.
VOICE-OVER: Met innovaties, zoals e-health.
En als je een zorgvraag hebt...
Wil je snel terechtkunnen bij je huisarts.
VOICE-OVER: Medicijnen moeten voor iedereen toegankelijk blijven.
Dat kan door onder andere lagere of transparante prijzen.
Door nieuwe vormen van regionale samenwerking...
VOICE-OVER: Kunnen we straks goede zorg en ondersteuning blijven bieden.
En krijgt iedereen de zorg die men nodig heeft.
Dat is de inzet van al die mensen die in de zorg werken.
Om de zorg gezond te houden, zijn deze maatregelen nodig.
Maar ook meer mensen, en natuurlijk geld.

(Beeldtekst: In 2020 geeft het kabinet € 82,2 miljard uit aan zorg.)

LEVENDIGE MUZIEK

Onze zorg. Zorg voor de toekomst.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Financiën. Beeldtekst: Overheidsfinanciën. Van ons allemaal. Voor ons allemaal)