Wat staat er in de Miljoenennota 2020?

Video waarin minister Hoekstra (Financiën) een extra uitleg geeft bij de plannen in de Miljoenennota 2020. De minister van Financiën bood deze Miljoenennota op Prinsjesdag 2019 aan de Tweede Kamer aan.

Wat staat er in de Miljoenennota 2020?

(Beeldtitel: Wat staat er in de Miljoenennota 2020?)

Op Prinsjesdag presenteer ik namens het kabinet de Miljoenennota voor 2020.
Hierin staan de plannen van het kabinet voor het komende jaar en hoe die plannen worden betaald.
We verwachten dat 2020 het zevende jaar op rij is met economische groei.
En dat is goed nieuws, al staat hier wel tegenover dat het groeitempo lager ligt dan de afgelopen jaren.
De begroting staat er goed voor met een staatsschuld die naar verwachting daalt tot onder de 50 procent.
Daarmee zijn we steeds beter in staat om economische tegenslagen in de toekomst op te vangen.
Het aantal banen blijft toenemen en de werkloosheid blijft laag.
Dit jaar en volgend jaar gaan er naar verwachting maar liefst 160.000 Nederlanders extra aan het werk en krijgen meer mensen een vaste baan in plaats van een flexibel contract.
Daar staat wel tegenover dat er ook nog steeds mensen niet aan het werk zijn die dat wel graag zouden willen.
En het is mooi dat we steeds ouder worden, maar dat maakt de uitdaging wel groter om de zorg en de ouderdomsvoorziening betaalbaar te houden.
Bovendien is de wereldeconomie volop in beweging.
De lang verwachte brexit lijkt nu echt voor de deur te staan.
Onze buurlanden worstelen met lage groeicijfers of zelfs met krimp.
De handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China lopen op.
En ook zijn de internationale spanningen de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Laten we onze vrijheid, onze veiligheid en onze publieke voorzieningen die we samen hebben opgebouwd, blijven waarderen.
Onze economie verder versterken met als doel om onze welvaart te vergroten.
Daar werkt het kabinet hard aan, ook met deze Miljoenennota.
Met het klimaat- en pensioenakkoord werken we aan een duurzamer Nederland en een pensioenstelsel voor de toekomst.
Met lastenverlichting voor huishoudens zorgen we ervoor dat mensen meer profiteren van de economische groei.
Met extra geld werken we aan meer betaalbare woningen, aan defensie en jeugdzorg.
En we bouwen de gaswinning in Groningen nog sneller af.
Daarnaast gaan we de mogelijkheden onderzoeken om verder te investeren in onder meer innovatie, in kennisontwikkeling en in infrastructuur en werken we de contouren uit van een fonds voor verstandige investeringen in het verdienvermogen van Nederland op de lange termijn.
Belastinggeld is van Nederlanders, niet van de politiek.
En door zorgvuldig om te gaan met belastinggeld en te investeren in onze toekomst, maken we ons land nog beter voor iedereen.
Voor ons nu, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Financiën. Beeldtekst: Overheidsfinanciën. Van ons allemaal. Voor ons allemaal.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT