Ceo Anita zoekt nieuwe kansen voor haar bedrijf

Anita Veenendaal, ceo van OneCircle, vertelt hoe de coronacrisis haar bedrijf beïnvloed heeft, wat ze eraan heeft gedaan en hoe ze de toekomst ziet.