Inkomsten en uitgaven van het Rijk 2022

De overheidsfinanciën hebben de coronacrisis goed doorstaan. De overheidsschuld is gestegen, maar die stijging veroorzaakt geen problemen. Het begrotingstekort wordt de komende jaren naar verwachting weer kleiner. Gezonde overheidsfinanciën blijven belangrijk: zo zorgt het kabinet dat Nederland ook in de toekomst in staat is om financiële klappen, zoals de coronacrisis, op te vangen. 

Overheidsschuld blijft beperkt

De overheid heeft naar verwachting in totaal ruim € 80 miljard extra uitgegeven om de gevolgen van corona te beperken. Daarvoor heeft het Rijk veel geld geleend en is de overheidsschuld flink gestegen. Daar was ruimte voor. Want in de jaren voor corona, toen het goed ging met de economie, is er veel schuld terugbetaald. Dat gaf Nederland een buffer. Het is belangrijk om die buffer weer op te bouwen, zodat Nederland ook in de toekomst een economische crisis goed kan doorstaan.  

Vergroot afbeelding

De overheidsschuld komt in 2022 uit op 57,7% van het bbp (het bbp is wat we in Nederland met elkaar verdienen). De gemiddelde schuld van de landen in eurozone is 102% van het bbp.

Lees meer informatie over overheidsschuld

Grootste uitgaven 2022: sociale zekerheid en zorg

De totale inkomsten van de Rijksoverheid zijn naar verwachting in 2022 € 334,1 miljard. En de totale uitgaven zijn € 353 miljard. Het meeste geld gaat naar:

  • sociale zekerheid (uitkeringen); 
  • zorg; en
  • onderwijs.
Vergroot afbeelding

Bekijk de Miljoenennotaposter 2022 voor meer informatie over inkomsten en uitgaven van de overheid.

Begrotingstekort neemt af

Door de coronacrisis was er in 2020 voor het eerst in 4 jaar weer een tekort op de begroting. Dit kwam door de extra miljarden die nodig waren om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. In 2021 nam het tekort toe tot maar liefst 6% van het bbp.

Ook in 2022 geeft de overheid opnieuw meer geld uit dan er binnenkomt. Maar het tekort wordt minder. In 2022 is het tekort van de overheid (Rijksoverheid, gemeentes en provincies)  -2,4%. Dat is € 21 miljard.

Vergroot afbeelding

Het begrotingstekort neemt naar verwachting dus af. Dat komt onder meer doordat we volgend jaar waarschijnlijk geen extra uitgaven hebben voor steunpakketten. En omdat de economie zich herstelt. Als het beter gaat met de economie krijgt de overheid meer belastinginkomsten binnen van bedrijven en burgers. Ook gaat er minder geld naar uitkeringen. 

Extra geld voor klimaat, veiligheid en wonen

Het kabinet is demissionair, daarom zijn er minder Prinsjesdagplannen dan andere jaren. Sommige zaken kunnen volgens het kabinet niet wachten. Vooral op het gebied van:

Voor die zaken komt extra geld beschikbaar.

Vergroot afbeelding