Plannen voor media en cultuur

Media

Onafhankelijke, sterke media zijn onmisbaar in een goed functionerende democratie. Voor lokale journalistiek en onderzoeksjournalistiek komen er extra investeringen. Het kabinet maakt vanaf 2023 jaarlijks € 30 miljoen vrij om media en journalistiek te versterken en verbeteren. Zo krijgen journalisten meer mogelijkheden om producties te maken en wordt er geïnvesteerd in kennisontwikkeling, nieuw talent en trainingen voor medewerkers.

Cultuur

Door de coronacrisis heeft de culturele en creatieve sector flink onder druk gestaan. Voorstellingen konden lange tijd niet plaatsvinden, creatieve lessen gingen niet door en culturele instellingen konden geen publiek ontvangen. Er is geld nodig om deze sector te laten herstellen, vernieuwen en groeien. Vanaf 2023 besteedt het kabinet hiervoor jaarlijks € 170 miljoen. Hierbij draait het vooral om het verbeteren van de arbeidspositie van mensen die een baan in de culturele en creatieve sector hebben. Dat gebeurt bijvoorbeeld door:

  • meer opdrachten voor zzp’ers;
  • betere arbeidsvoorwaarden;
  • speciale aandacht voor jongeren en startende makers.