Plannen voor mensenrechten

Gelijke behandeling LHBTIQ+

De meeste Nederlanders accepteren seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Toch is er nog steeds sprake van ongelijke behandeling van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender-, intersekse personen en personen die hun gender of seksualiteit anders benoemen (LHBTIQ+'s). Het kabinet wil dit tegengaan. Tussen 2023 en 2027 gaat er jaarlijks € 12 miljoen naar organisaties die emancipatie van de LHBTIQ+ gemeenschap ondersteunen.

Bevorderen van de wereldwijde mensenrechten

Om de mensenrechten in de wereld te verbeteren, maakt het kabinet vanaf 2023 ieder jaar € 4 miljoen extra vrij. Hiermee komt het totale budget op € 67,4 miljoen. Het kabinet wil ook de internationale rechtsorde versterken en zo zorgen voor een stabielere en veiligere wereld. Dit is nodig omdat de democratie wereldwijd onder druk staat. Bijvoorbeeld door de Russische inval in Oekraïne.