Miljoenennota, Belastingplan, begrotingen en bijbehorende stukken

Hieronder vindt u de Miljoenennota 2020, Rijksbegroting 2020, het Belastingplan 2020 en alle bijbehorende stukken. Deze stukken werden aangeboden op 17 september 2019.

Miljoenennota 2020 en bijbehorende stukken

Begrotingen 2020

Fondsen 2020

Belastingplan 2020

Verantwoordelijk