Miljoenennota, Belastingplan, begrotingen en bijbehorende stukken

Hieronder vindt u de Miljoenennota 2020, Rijksbegroting 2020, het Belastingplan 2020 en alle bijbehorende stukken. Deze stukken werden aangeboden op 17 september 2019.

Miljoenennota 2020 en bijbehorende stukken

Begrotingen 2020

Fondsen 2020

Belastingplan 2020