Miljoenennota en Rijksbegroting

Op Prinsjesdag dinsdag 19 september 2017 heeft voormalig minister Jeroen Dijsselbloem de Miljoenennota en Rijksbegroting 2018 aan het parlement aangeboden. Hieronder vindt u alle Prinsjesdagstukken, foto’s, video en de toespraak van de minister.

De tocht van het koffertje

Op Prinsjesdagochtend tekende voormalig minister Dijsselbloem de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2018 op het ministerie van Financien. Daarna liep hij met het koffertje van het ministerie van Financiën naar het Binnenhof. Om 15.00 uur bood hij de stukken aan de Tweede Kamer aan. 

Toespraak minister Dijsselbloem

Om 15.00 uur sprak voormalig minister Dijsselbloem de aanbiedingsspeech uit. Daarna bood hij het koffertje met de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2018 aan de Tweede Kamer aan. Dat deed de minister onder het toeziend oog van de mini-minister van Financiën. 

“Als je bezig bent met de inkomsten en uitgaven van het land, moet je oog hebben voor de kinderen van nu en hoe hun latere leven eruit ziet.”

Mini-minister van Financiën

De 12-jarige Haci is speciale gast van de minister van Financiën. De Rotterdamse scholier slaagde cum laude voor het nationale geldexamen. En burgemeester Aboutaleb kroonde hem tot mini-minister van Financiën. Hij volgde Jeroen Dijsselbloem van dichtbij op Prinsjesdag.

Mini-minister Haci maakt een selfie met de echte minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

Beeld: Valerie Kuypers

Miljoenennota en Rijksbegroting in beeld

Dit jaar zijn de Miljoenennota en Rijksbegroting voorzien van infographics. In de stukken staan veel moeilijke onderwerpen. Deze worden omgezet naar een infographic. Het doel is om de informatie helder en leesbaar te maken.

Sven Renon, beleidsmedewerker directie Begrotingszaken:

"Plaatjes versterken het beeld van ons werk. Het beste voorbeeld dit jaar is de samenvatting van de Miljoenennota. Vroeger bestond dat alleen uit tekst, maar nu is de samenvatting opgebouwd uit de belangrijkste grafieken van het stuk."

Deze infographic toont het historische verloop van het overheidssaldo en de overheidsschuld.

Grafieken inkomsten en uitgaven van het Rijk

Op Rijksfinancien.nl vindt u grafieken van hoe de inkomsten en uitgaven van het Rijk zijn opgebouwd. U kunt er een vergelijking maken met andere jaren en de uitgaven vergelijken met de oorspronkelijke begroting. Ook kunt u zien waar meer of minder geld naartoe gaat en welke subsidies verstrekt zijn.

Wat is de Miljoenennota?

De Miljoenennota geeft een toelichting op de Rijksbegroting. Er staat in wat de plannen en keuzes van het kabinet kosten.

Daarnaast beschrijft de Miljoenennota hoe het gaat met de Nederlandse economie. En hoe de overheidsfinanciën er voor staan. Denk daarbij aan de verwachte inkomsten, uitgaven en schulden van de Rijksoverheid.

Minister De Meester bood op 18 september 1906 de eerste Miljoenennota aan het parlement aan.

Wat is de Rijksbegroting?

De Rijksbegroting bestaat uit de begrotingen van alle ministeries samen. In de Rijksbegroting staat hoeveel geld elk ministerie krijgt en welke uitgaven zij het komende jaar verwachten. Het ministerie van Financiën coördineert de voorbereidingen en uitvoering van de Rijksbegroting. 

Gebouw van het ministerie van Financiën

Na Prinsjesdag: behandeling van de begrotingen in het parlement

Na Prinsjesdag behandelen de Eerste en Tweede Kamer de begrotingen. De Tweede Kamer kan wijzigingen aanbrengen in begrotingsvoorstellen, de Eerste Kamer niet.

Dit jaar gaan de Algemene Politieke Beschouwingen niet door, omdat er nog geen nieuw kabinet is om mee te debatteren. Zodra dat kabinet er wel is, wordt er een debat over de regeringsverklaring gehouden.

Voor het einde van het jaar stemmen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer over de voorstellen en de wijzigingen daarop. Zodra de Tweede Kamer en de Eerste Kamer deze wetsvoorstellen hebben goedgekeurd, is de Rijksbegroting vastgesteld. De regering kan dan de plannen uitvoeren. 

Miljoenennota  opstellen

De minister van Financiën is verantwoordelijk voor de Miljoenennota. De andere ministers leveren stukken over hun eigen departement aan en bespreken dit met de minister van Financiën. Het kabinet beslist in de zomer over de uiteindelijke vaststelling van de Miljoenennota. 

Rijksbegroting opstellen

In het begin van het jaar geven de ministers hun wensen door aan het ministerie van Financiën. Daarna bespreken zij de belangrijkste punten van de nieuwe begroting: de verwachte uitgaven en de inkomsten.

In de zomer maken de ministeries elk hun eigen begroting. Bij elkaar vormen die de Rijksbegroting. Het ministerie van Financiën controleert of de Rijksbegroting aansluit bij de afspraken uit het Regeerakkoord. In augustus nemen de ministers met elkaar een definitief besluit over de Rijksbegroting.

De begrotingen zijn allemaal wetsvoorstellen. De Tweede en Eerste Kamer moeten de voorstellen beoordelen en goedkeuren. Pas daarna ligt de Rijksbegroting vast en kan de regering de plannen uitvoeren. 

""