Overheidsfinanciën 2018 in beeld

De Miljoenennota geeft elk jaar een overzicht van de situatie van de overheidsfinanciën. Zoals het overheidssaldo, de overheidsschuld en de rentelasten op de staatsschuld.

Overzicht inkomsten en uitgaven Rijksoverheid

In 2018 geeft de overheid minder uit dan er binnenkomt. Er is een overschot van € 7,8 miljard. De grootste uitgaven zijn voor de zorg (€ 80,4 miljard) en sociale zekerheid en arbeidsmarkt (€ 79,0 miljard). De indirecte en directe belastingen zijn de belangrijkste inkomstenbronnen in 2018.

Bekijk ook de interactieve variant van het overzicht inkomsten en uitgaven.

Deze infographic toont de inkomsten en uitgaven van het Rijk in 2018.

Kernpunten begroting 2018

De koopkracht van kwetsbare groepen wordt in 2018 verbeterd. Dit geldt vooral voor mensen die gepensioneerd zijn of een uitkering ontvangen.

Het kabinet investeert ook extra in de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit kwaliteitskader moet de zorg voor ouderen in verpleeghuizen verbeteren. 

Verder maakt het kabinet geld vrij voor veiligheid in Nederland. Ook de Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit krijgen er geld bij.

Deze infographic toont de kernpunten uit de begroting voor 2018 en de koopkrachtontwikkeling voor verschillende groepen.

Overheidssaldo

Vooral de rijksinkomsten reageren sterk op de aantrekkende economie. Dit zorgt voor een verbeterd begrotingssaldo dat in 2018 uitkomt op een overschot van € 6 miljard. Dit is omgerekend € 350 per Nederlander.

Overheidsschuld

De overheidsschuld is de som van alle tekorten en overschotten van de overheid uit het verleden. In 2018 is de overheidsschuld € 416 miljard. Dat komt neer op € 24.000 per Nederlander. De rentelasten voor de staatsschuld in 2018 zijn € 6,0 miljard. Ter vergelijking: de uitgaven aan de nationale politie zijn in 2018 € 5,6 miljard en aan voortgezet onderwijs € 8,1 miljard.

Deze infographic toont het verloop van de overheidsschuld van 2006 tot en met 2018.

Zie ook

Verantwoordelijk