Belangrijkste maatregelen Prinsjesdag

In de Miljoenennota 2019 staat dat het kabinet dit jaar investeert in onderwijs, defensie, infrastructuur en veiligheid. Zo wil het kabinet het vak van de leraar aantrekkelijker maken. Extra wegen en spoor aanleggen. 1100 extra politieagenten opleiden. En kan defensie moderniseren en bijvoorbeeld nieuw materiaal aanschaffen. Zo bouwt het kabinet aan een sterk land van ons allemaal; voor ons nu en in de toekomst.