Waarom staat er een minbedrag bij de uitgavenposten van de Rijksbegroting?

Aan de uitgavenkant van de miljoenennota staan alle uitgaven en de niet-belastingontvangsten (op de gasbaten na). Niet-belastingontvangsten zijn bijvoorbeeld inkomsten uit verkeersboetes.

Uitgaven op een begroting zijn netto-uitgaven. Dus alles wat er uitgegeven wordt min de inkomsten die zo’n begroting heeft.

Post overig

In de Miljoenennota staat onder uitgaven voor de ‘post overig’ een min. Deze post bestaat uit enkele kleine begrotingen, waarvan het saldo in dit geval negatief is. Met andere woorden: de niet-belastingontvangsten op deze begrotingen zijn groter dan de uitgaven.