Wat is de Najaarsnota?

De Najaarsnota is de laatste nota over het budget in het begrotingsjaar. De minister van Financiën stuurt de nota naar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De Najaarsnota verschijnt uiterlijk op 1 december. 

Begroting na de Miljoenennota

In de Najaarsnota staat hoe het na de Miljoenennota is gegaan met de uitvoering van de begroting. Misschien zijn er financiële meevallers of tegenvallers geweest. Of heeft de Rijksoverheid het beleid veranderd. Soms leidt dit tot wijzigingen in de begroting.

Aanvullende begrotingen bij de Najaarsnota

Heeft een minister meer budget nodig dan hij in de begrotingswet heeft gekregen? Dan komt er een suppletoire begrotingswet (aanvullende begrotingswet). Dit gebeurt bijvoorbeeld als de uitgaven voor een bepaald doel hoger zijn uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Suppletoire begrotingen zijn dus eigenlijk aangepaste versies van de begrotingen.

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moet deze begrotingen behandelen en goedkeuren. Zij worden tegelijk ingediend met de Najaarsnota of Voorjaarsnota. Het gaat bijna nooit om grote beleidswijzigingen.