Wat is de Voorjaarsnota?

De Voorjaarsnota geeft weer hoe het gaat met de lopende begroting van het Rijk. In de nota staan voorstellen over wijzigingen die nodig zijn in de uitgaven en inkomsten. De Voorjaarsnota verschijnt halverwege het lopende begrotingsjaar. Uiterlijk op 1 juni.

Ontwikkelingen sinds de begroting

De wijzigingen in de Voorjaarsnota zijn het gevolg van ontwikkelingen sinds de begroting is opgesteld. De minister van Financiën stuurt de Voorjaarsnota samen met de eerste aanvullende begrotingen naar de Tweede Kamer.

Aanvullende begrotingen bij de Voorjaarsnota

Heeft een minister meer budget nodig dan hij in de begrotingswet heeft gekregen? Dan komt er een suppletoire begrotingswet (aanvullende begrotingswet). Dit gebeurt bijvoorbeeld als de uitgaven voor een bepaald doel hoger zijn uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Suppletoire begrotingen zijn dus eigenlijk aangepaste versies van de begrotingen.

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moet deze aanvullende begrotingen behandelen en goedkeuren. Zij worden tegelijk ingediend met de Najaarsnota of Voorjaarsnota. Het gaat bijna nooit om grote beleidswijzigingen.