Beslisnota bij Kamerbrief Voorhang Derdenbesluit BRP

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota  bij Kamerbrief Voorhang Derdenbesluit BRP (PDF | 2 pagina's | 116 kB)