Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (PDF | 2 pagina's | 129 kB)