Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit experimenten bijhouding basisregistratie personen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit experimenten bijhouding basisregistratie personen (PDF | 2 pagina's | 93 kB)