Voorhang Derdenbesluit BRP Wijziging Besluit BRP t.b.v. aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang

Ontwerp Derdenbesluit BRP Wijziging Besluit BRP ten behoeve van aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang.

Voorhang Derdenbesluit BRP Wijziging Besluit BRP t.b.v. aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang (PDF | 18 pagina's | 235 kB)