Beantwoording Kamervragen over gestolen data van Übergebruikers

Minister Dekker (JenV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) van uw Kamer over gestolen data van Übergebruikers. Het Kamerlid had deze vragen gesteld naar aanleiding van het bericht 'Data 174.000 Nederlandse Ubergebruikers gestolen'.