Aanbiedingsbrief bij 2e nota van wijziging wetsvoorstel Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming

Minister Dekker (JenV) stuurt een 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel houdt verband met de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en met het vrije verkeer van die gegevens in de Europese Unie (EU).