Kamerbrief met kabinetsreactie op het adviesover het gemak waarmee persoonsgegevens te raadplegen zijn via het Kadaster

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over het gemak waarmee persoonsgegevens te raadplegen zijn via het Kadaster.