Antwoorden op Kamervragen over bericht dat gemeenten niet stoppen met oneigenlijk verzamelen informatie over inwoners

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Gemeenten gaan ondanks kritiek door met gebruik nepaccounts'. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft deze vragen gesteld.