Kamerbrief met periodieke rapportage rechtshandhaving hoofdlijnen JVO juli 2021

Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de gezamenlijke inzet op de rechtshandhaving en over de hoofdlijnen van het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) van juli 2021. Dit JVO heeft bij wijze van uitzondering schriftelijk plaats gevonden.

Het JVO behandelde de volgende onderwerpen:

  • mensenhandel;
  • uitwisseling van informatie en persoonsgegevens;
  • bestuurlijke aanpak ondermijning;
  • goedkeuring begrotingen en jaarstukken.