Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit wijziging Besluit basisregistratie personen vanwege Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen vanwege de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit wijziging Besluit basisregistratie personen vanwege Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (PDF | 1 pagina | 85 kB)