Kamerbrief inzake Derdenbesluit Basisregistratie personen

Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit Derdenbesluit BRP. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden. In dit ontwerpbesluit worden 2 twee nieuwe werkzaamheden aangewezen die een gewichtig maatschappelijk belang hebben ten behoeve waarvan systematisch gegevens uit de basisregistratie personen kunnen worden versterkt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door klinisch genetische centra en levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars. 

Kamerbrief inzake Derdenbesluit Basisregistratie personen (PDF | 2 pagina's | 115 kB)